Studiebegeleiding

Welkom


Omdat elke leerling of student anders is, ga ik voornamelijk intuïtief te werk. In een kennismakingsgesprek overloop ik (al dan niet samen met de ouders) welke problemen zich voordoen en welke hulpwegen reeds verkend werden. Ik leg daarnaast wat ik kan aanbieden. 


 Elke sessie start ik met de vragen: "hoe is het met jou" en "waar kan ik jou mee helpen?" De antwoorden kunnen op vele vlakken slaan: concentreren in de klas, uitstelgedrag, relaties thuis of op school, minderwaardigheid, ... We zoeken naar onderliggende stoorzenders, vaak ondermijnende overtuigingen op basis van eerdere teleurstellingen. Dankzij coachingstechnieken kunnen we de struikelblokken omzetten in ondersteunende overtuigingen. 


Het blijft telkens de leerling of student die bepaalt waar we rond  werken en hoeveel sessies we doen. Meestal komen leerlingen/studenten tot ze voelen: nu kan ik op eigen benen verder.