Kadering en disclaimerGeen medische behandeling

De processen die ik gebruik (Live The Connection ®) richten zich tot het ontdekken en transformeren van overtuigingen. Zij zijn niet bedoeld om de gebruikelijke medische behandeling en medische zorg door gekwalificeerde artsen en andere professionele hulpverleners te vervangen.


Mocht je reeds in behandeling zijn

Het is belangrijk dat ik op de hoogte ben wanneer je in al behandeling bent bij een andere professionele hulpverlener (arts, psycholoog, …). Mocht je, omwille van gezondheidsklachten, in behandeling zijn bij andere hulpverlener(s), kan het belangrijk zijn dat je hen op de hoogte brengt.


Doorverwijzen

Mocht ik op een bepaald moment van menig zijn dat je beter (ook) de hulp kan gebruiken van een andere professionele hulpverlener, dan zal ik je dat onmiddellijk voorstellen.