Over mezelf

Anne Demaerschalk

Als pedagoge heb ik heel wat watertjes doorzwommen: ik gaf les in het S.O., in een bachelor- en in een master-opleiding en werkte op een C.L.B.-dienst. Uiteindelijk kwam ik terecht op de Dienst voor Studiebegeleiding van een masteropleiding, waar ik 10 jaar studenten begeleidde.


Ik zette mijn carrière in wacht om te zorgen voor onze 3 kinderen (intussen volwassen), wat mij weer heel andere ervaringen bezorgde. Dankzij deze ervaring als mama kan ik me meestal vlot inleven in wat ouders doormaken... 


In mijn zoektocht om mensen te begeleiden kwam ik terecht bij opleidingen die mij diepgaand beïnvloed hebben: evolutiepsychologie, Live the Connection © en (familie)opstellingen. Deze opleidingen reiken mij de handvaten om mensen in hun veranderingsprocessen bij te staan, iets wat ik ontzettend graag doe. 


Afgelopen jaren was ik actief betrokken bij het Traject Doorbreken, waarin ik deelnemers begeleidde tijdens de  workshops van Live the Connection © en tijdens wekelijkse praktijkmomenten waarin ze het geleerde toepasten om de pijnpunten uit hun verleden aan te pakken. 


Al 7 jaar organiseer ik praktijkmomenten - eerst live, nu online - vrijwillig engagement om mensen de ruimte én de begeleiding te bieden om met de processen van LTC aan de slag te gaan.


Al deze ervaringen leiden tot waar ik me nu op toeleg:

1. mensen één op één begeleiden met een combinatie van inzichten uit de evolutiepsychologie, LTC-processen en 1 op 1 

    opstellingen

2. praktijkworkshops geven rond thema's die ik uit mijn praktijk pluk 

3. tweewekelijks begeleiden van LTC-praktijkmomenten 


Mijn basisuitgangspunten:

* diep respect voor de eigenheid van elk individu en diens proces

* diep geloof dat motivatie en vertrouwen bergen kunnen verzetten

* diep vertrouwen dat er steeds mogelijkheden tot groei zijn