Over mezelf

Anne Demaerschalk

Als pedagoge heb ik heel wat watertjes doorzwommen: ik gaf les in het S.O., in een bachelor- en in een master-opleiding en werkte op een C.L.B.-dienst. Uiteindelijk kwam ik terecht op de Dienst voor Studiebegeleiding van een masteropleiding, waar ik 10 jaar studenten begeleidde.


Ik zette mijn carrière in wacht om te zorgen voor onze 3 kinderen (intussen afgestudeerd), wat mij weer heel andere ervaringen bezorgde. Dankzij deze ervaring als mama kan ik me meestal vlot inleven in wat ouders doormaken... 


In mijn zoektocht om mensen te begeleiden kwam ik terecht bij opleidingen die mij diepgaand beïnvloed hebben: evolutiepsychologie en Live the Connection ©. Deze opleidingen reiken mij de handvaten om mensen in hun veranderingsprocessen bij te staan, iets wat ik ontzettend graag doe. 


Intussen ben ik actief betrokken als begeleider van een groep van het Traject Doorbreken, waarin deelnemers gedurende 11 maanden al de workshops van Live the Connection © volgen en wekelijks tijdens oefenmomenten het geleerde toepassen om de pijnpunten uit hun verleden aan te pakken. Zo deugddoend, mensen zien groeien en hun weg te vinden! Extra info over dit traject vind je op https://trajectdoorbreken.com 


Mijn basisuitgangspunten:

* diep respect voor de eigenheid van elk individu en diens proces

* diep geloof dat motivatie bergen kan verzetten

* diep vertrouwen dat er steeds mogelijkheden tot groei zijn