Coaching

Workshops

Ik bied naast praktijkmomenten ook workshops aan rond thema's die ik uit mijn praktijk pluk. We werken met

 eenvoudige, diepgaande processen, gebaseerd op het diepe weten in elk van ons. Geen voorkennis nodig!


De workshops houden een combinatie in van instructie, ervaren, transformeren, delen en oogsten.

Een workshop kost per dag 150 € (sociaal tarief: 75 €, herhalingstarief: 55 €).

Inbegrepen: werkmateriaal, thee, koffie, water, koekjes en fruit. Je brengt je eigen lunch mee. 

Inschrijven kan via mail (anne@annedee.be) of via het contactformulier


Emoties: 1, 2, 3 oktober 2024  

                                             

Velen onder ons hebben bepaalde emoties ‘afgesloten’; door moeilijke omstandigheden hebben we ons voelen en intuïtie in de frigo gestopt. Tijd om ze eruit te halen; tijd om te helen in een veilige omgeving.

We gaan aan de slag met negatieve én positieve emoties vanuit meerdere invalshoeken: zowel vanuit weerstanden, als vanuit verkenning van emoties die we minder goed kennen.       Doel: leven vanuit het hele palet aan emoties dat we ter beschikking hebben én ons palet verbreden indien we dat wensen. We herontdekken onze intuïtie, onze oorspronkelijke energie. We verkennen mogelijke hindernissen bij het inschakelen van hulpbronnen zodat we daar durven beroep op doen, durven kwetsbaar zijn.


Dag 1

We staan stil bij welke emoties we kennen, ervaren welk effect ze op ons hebben. Op welk niveau trillen wij bij bepaalde emoties? Wat is het verschil tussen emoties en gevoelens? Hoe omgaan met gewenste en ongewenste gevoelens?

Durf je de emoties die je al lang wegduwt bekijken, aanvaarden, … ? Durf je veranderen? Ben je er klaar voor?


Dag 2

We starten met loslaten en rouwen in de brede zin van het woord: het loslaten van personen, delen van jezelf, je gezondheid, je job, een fase in je leven, een droom, ... Hoe kan je concreet aan de slag als je iets of iemand verliest? Blijf je hangen in slachtofferschap of kun je opnieuw leren houden van het leven? Met het relatieproces werken we aan onze relatie met het verleden, maar ook met de toekomst. Wat te doen met schaamte en schuldgevoel? Hoe voelt jouw oorspronkelijke energie?


Dag 3

De laatste workshopdag verbreden we onze kijk: hoe gaan we om met de emoties van de mensen om ons heen? Wat is de invloed van de anderen op ons voelen? Hoe gaan we om met bv. de dwang die in onze cultuur dominant lijkt te zijn: ‘Ik moet altijd gelukkig/succesvol/perfect … zijn’?

 

Praktisch

’t Groeihuis, Sint-Jozefsdreef 7, Herent, België.

1, 2, 3 oktober 202, van 9.00 tot max. 17.00, welkom vanaf 8.30, Je brengt je eigen lunch mee.

Max. aantal deelnemers: 12

 

Prijs:  450 €  (wie sociaal tarief nodig heeft: 225  €)

water, thee, koffie, koekjes, fruit en werkmateriaal inbegrepen 

Rust in je hoofd: 7, 8, 9 november 2024   

                                             

Groei, Evolutie en Levensopdracht: voorjaar 2025  

                                             

Deze workshop is een aanrader voor wie te maken heeft met een vol hoofd, hoofdpijn, uitstelgedrag, slecht geheugen, telkens ‘te laat’ komen, achter de zaken aanlopen, zich moeizaam concentreren, leerstoornissen, dominantie van denken over voelen, ... Tijdens deze driedaagse focussen we op meerdere opdelingen in onze hersenen en gaan aan de slag met hun onderlinge relaties.


Het gaat dus over dezelfde inhoud als in vroegere workshop ’Hersendelen’, maar we gaan er heel anders mee om. Net als bij ‘Emoties’ vertrekken we vanuit ons voelen en onze intuïtie. We beginnen bij ons brein in zijn geheel, om dit telkens meer op te delen: hersenhelften (links/rechts, voor/achter, driegeleding, hersenkwadranten, … ).

Voor wie deze workshop herhaalt kunnen ook de amygdalae, de hersenzenuwen, de verbinding hoofd–lichaam, de nervus vagus en al de gebieden die voor jou belangrijk zijn aan bod komen.


Je leert voelen wat er speelt in elk hersendeel en in de onderlinge relaties tussen de delen, en hoe je daarmee kan werken. Eenvoudig én diepgaand! Vele deelnemers ervaren meer rust en ruimte in hun hoofd, meer helderheid in hun denken.. meer evenwicht in hun brein, meer harmonie.

 

Dag 1

We staan stil bij het brein als geheel en de diverse hersenhelften: links/rechts, voor/achter. Onze focus ligt op voelen en toepassen: hoe beginnen we eraan? Wat ervaren we? Wat doen we? We brengen rust in elke hersenhelft en concentreren ons op het verbeteren van de relaties tussen de helften onderling.

 

Dag 2

Deze dag staat helemaal in het teken van de onderlinge relaties van de driegeleding (de cortex, het limbisch systeem en het reptielenbrein). We werken in groepjes van 3. Elke deelnemer gaat daarbij op de plek staan van een van de hersendelen van de persoon die aan de beurt is. Meerwaarde van deze manier van werken: je ervaart aan den lijve - ook bij anderen - hoe de onderliggende delen zich t.a.v. elkaar verhouden en je voelt hoe je deze meer in harmonie kunt brengen; zéér boeiend!

 

Dag 3

We werken diep met de cortex, ons bewustzijn: we concentreren ons op de 4 kwadranten zodat ons brein in het dagelijks leven vlot kan functioneren. Resultaat: rust in je hoofd met een efficiënt brein!

 

Praktisch

Deze workshop gaat door in ’t Groeihuis, Sint-Jozefsdreef 7, Herent, België.

7, 8, 9 november 2024, van 9.00 tot max.17.00, welkom vanaf 8.30, Je brengt je eigen lunch mee.

Max. aantal deelnemers: 12

 

Prijs: voor wie de 3 dagen voor de eerste keer volgt: 450 € (voor wie sociaal tarief nodig heeft: 225  €)

          voor wie de workshop herhaalt: 165 €.

water, thee, koffie, koekjes, fruit en werkmateriaal inbegrepen
Deze workshop richt zich op de fases van groei en hoe je hiermee kan omgaan. Durf jij in je kracht gaan staan? Wat is je levensopdracht?  Een aanrader voor wie wil leren waarom er hindernissen in ons leven verschijnen en vooral hoe ermee om te gaan. 


Tijdens de eerste dag focussen we ons op wat reeds verworven werd: waar sta jij nu? Wat ligt er nog voor je? Waar wil je naartoe? Welk groeiscenario volg jij (bewust of onderbewust)? Welke zijn jouw valkuilen? Welke zijn jouw groeimomenten?

Tijdens de tweede dag zoemen we uit en bekijken we de levensloop als geheel: wat is jouw rode draad? Wat is jouw levensopdracht? Hoe kan je die vertalen in je dagelijks leven?

Ook bij deze workshop ligt de klemtoon op toepassen: hoe kan je omgaan met wat je geleerd hebt? 

De derde dag focussen we op mogelijke hindernissen, weerstanden die ons nog tegenhouden ervoor te gaan.


Deze workshop zal doorgaan in het voorjaar van 2025.