Intuïtieve werkwijze

Omdat elke leerling of student anders is, ga ik voornamelijk intuïtief te werk. In een kennismakingsgesprek overloop ik met de leerling/student (al dan niet samen met de ouders) welke problemen zich voordoen en welke hulpwegen reeds verkend werden.Elke sessie start ik telkens me de vraag: wat wil je graag leren, waar heb je hulp bij nodig? Dit kan zeer breed zijn: hoe een onderdeel van een bepaald vak te studeren, planning, notities, samenvattingen, overhoorprogramma’s, ..; maar ook zorgen rond alles wat de studie kan hinderen: relaties op school, thuis, vriendschappen, … Indien het vragen rond studeren betreft, gebruik ik de leerstof van de student om uit te leggen hoe hij dit kan studeren. Dit zijn voorbeelden, suggesties. Het is de bedoeling dat de student deze thuis uitprobeert en me weet te vertellen wat voor hem werkt en wat niet. Daarop borduren we dan verder. Naarmate het schooljaar vordert veranderen meestal de vragen rond studeren: grotere gehelen studeren, planning, toetsen en examens voorbereiden en afleggen, ...  Ook de frequentie verandert meestal: wie aanvankelijk elke week kwam, kan na een tijdje afbouwen naar 1 keer om de 2 weken, ... naar behoefte. Als de student geen specifieke vraag heeft, bied ik topics aan waaruit de student kan kiezen: opstellen van een realistische planning, hoe de chaos van taken en toetsen aanpakken…Heeft de student geen specifieke vraag, of indien blijkt dat onderliggende stoorzenders het studeren hinderen (bijvoorbeeld: hekel aan een bepaald vak, “ik kan dat niet”, “ik ga toch buizen”, …), dan gebruik ik coaching methodieken om op een relatief eenvoudige manier de struikelblokken om te zetten in ondersteunende overtuigingen.Het blijft telkens de student (en/of diens ouders ) die bepaalt wat we doen, en hoe vaak hij komt. Meestal komen studenten tot ze voelen: nu kan ik op eigen benen verder.


Copyright © Annedee.be 2017-2019 All rights reserved

Foto steen-spiraal Copyright ©Kim Harwood;  http://kimharwoodstonework.com