Intuïtieve werkwijze

Omdat elke leerling of student anders is, ga ik voornamelijk intuïtief te werk. In een kennismakingsgesprek overloop ik met de leerling/student (al dan niet samen met de ouders) welke problemen zich voordoen en welke hulpwegen reeds verkend werden.Elke sessie start ik telkens me de vraag: wat wil je graag leren, waar loopt het vast, waar heb je hulp bij nodig? Dit kan zeer breed zijn: concentreren in de klas, uitstelgedrag, minderwaardigheid, relaties op school, thuis, vriendschappen, …  Indien blijkt dat onderliggende stoorzenders het studeren hinderen (bijvoorbeeld: hekel aan een bepaald vak, “ik kan dat niet”, “ik ga toch buizen”, …), dan gebruik ik coaching methodieken om op een relatief eenvoudige manier de struikelblokken om te zetten in ondersteunende overtuigingen.Het blijft telkens de student (en/of diens ouders ) die bepaalt wat we doen, en hoe vaak hij komt. Meestal komen leerlingen/studenten tot ze voelen: nu kan ik op eigen benen verder.