Workshops

Ik bied naast praktijkmomenten ook workshops aan rond thema's die ik uit mijn praktijk pluk. Daarmee richt ik mij naar al wie minstens de kernmodule van Live The Connection® gevolgd heeft.


De workshops houden een combinatie in van instructie, ervaren, transformeren, delen en oogsten.

Een workshop beslaat één of twee hele dagen en kost per dag 150 € (sociaal tarief: 75 €, herhalingstarief: 50 €). Inbegrepen: werkmateriaal, thee, koffie, water, koekjes en fruit. Je brengt je eigen lunch mee. 

Inschrijven kan via mail (anne@annedee.be) of via het contactformulier


Werken met Hersendelen in praktijk: 4 en 5 november 2022  

                                             

Deze workshop is een aanrader voor wie te kampen heeft met uitstelgedrag, slecht geheugen, moeizaam concentreren, leerstoornissen, dominantie van denken over voelen, ... maar evenzeer voor wie wil leren LTC toe te passen op onderwerpen die onderling gerelateerd zijn. 


Tijdens deze tweedaagse focussen we op meerdere mogelijke opdelingen in de hersenen. Dit kunnen de 2 hersenhelften zijn, de 4 kwadranten, maar ook de driegeleding, de amygdala, de hersenzenuwen, ... 

Korte theoretische instructies worden afgewisseld met oefenen per 2 op de eerste dag, met 3 of 4 tijdens de tweede dag. De klemtoon ligt op het toepassen: je leert complexe thema's uit je dagelijks leven met LTC aanpakken, zelfs al heb je alleen de kernmodule gevolgd. 


Dag 1

Tijdens de eerste dag staan we stil bij hoe je een complex thema aanpakt. Deze manier van werken kan je nadien evenzeer toepassen op andere onderwerpen die onderling gerelateerd zijn. Vb: alle organen van een lichaamsstelsel, alle leden van een gezin, alle chakra's, ... 


Dag 2

De tweede dag staat helemaal in het teken van de onderlinge relaties tussen de hersendelen: ofwel de vier kwadranten, ofwel de driegeleding. We doen een OVR tussen de berokken delen, per 3 of 4. Je ervaart aan den lijve hoe de onderliggende delen zich t.a.v. elkaar verhouden, zéér boeiend! 


Deze workshop gaat life door in de lokalen van De Zonnewijzer, Steinerschool, Privaatweg 7 in Wijgmaal (bij Leuven)

Groei, Evolutie en Levensopdracht  

                                             

Deze workshop richt zich op de fases van groei en hoe je hiermee kan omgaan. Durf jij in je kracht gaan staan? We bekijken de universele groeiwetten en staan stil bij: waarom ben jij hier, in dit leven? Wat is je levensopdracht?  


Deze workshop komt wellicht op het programma in het voorjaar van 2023.