Workshops

Ik bied naast praktijkmomenten ook workshops aan rond thema's die ik uit mijn praktijk pluk. Daarmee richt ik mij naar al wie minstens de kernmodule van Live The Connection® gevolgd heeft.


De workshops houden een combinatie in van instructie, ervaren, transformeren, delen en oogsten.

Een workshop beslaat één of twee hele dagen en kost per dag 150 € (sociaal tarief: 75 €, herhalingstarief: 55 €).

De workshops gaan live door in De Zonnewijzer, Privaatweg 7, 3018 Wijgmaal (bij Leuven). Deze Steinerschool ligt in de dreef tussen het station en de kerk van Wijgmaal.

Je kan naar keuze beide workshops na mekaar volgen of kiezen voor één van beiden. Max. aantal deelnemers = 20.

Inbegrepen: werkmateriaal, thee, koffie, water, koekjes en fruit. Je brengt je eigen lunch mee. 

Inschrijven kan via mail (anne@annedee.be) of via het contactformulier


Werken met Hersendelen in praktijk: 3 en 4 april 2023 

                                             

Deze workshop is een aanrader voor wie te kampen heeft met uitstelgedrag, slecht geheugen, moeizaam concentreren, leerstoornissen, dominantie van denken over voelen, ... maar evenzeer voor wie wil leren LTC toe te passen op onderwerpen die onderling gerelateerd zijn. 


Tijdens deze tweedaagse focussen we op meerdere mogelijke opdelingen in de hersenen. Dit kunnen de 2 hersenhelften zijn, de 4 kwadranten, maar ook de driegeleding, de amygdala, de hersenzenuwen, ... 

Korte theoretische instructies worden afgewisseld met oefenen per 2 op de eerste dag, met 3 of 4 tijdens de tweede dag. De klemtoon ligt op het toepassen: je leert complexe thema's uit je dagelijks leven met LTC aanpakken, zelfs al heb je alleen de kernmodule gevolgd. 


Dag 1

Tijdens de eerste dag staan we stil bij hoe je een complex thema aanpakt. Deze manier van werken kan je nadien evenzeer toepassen op andere onderwerpen die onderling gerelateerd zijn. Voorbeelden: alle organen van een lichaamsstelsel, alle leden van een gezin, alle chakra’s, …

Concreet gebruiken we in deze workshop de diverse hersenindelingen: we beginnen bij het brein in zijn geheel, om telkens meer op te delen: hersenhelften (links/rechts maar ook voor/achter, hersenkwadranten, … ) Focus ligt op toepassen: wat doe je nu met de processen die je kent, welke kies je? Alle LTC-processen die je kent, kan je gebruiken.


Dag 2

De tweede dag staat helemaal in teken van de onderlinge relaties tussen de hersendelen: ofwel de vier kwadranten, ofwel de driegeleding. We doen een OVR tussen de betrokken delen, per 3 of 4. Elke deelnemer gaat daarbij in PV voor één van de hersendelen van een persoon (we volgen de gekende procedure, die aangepast wordt aan het werken met meer dan 2 personen).  Meerwaarde van deze manier van werken: je ervaart aan den lijve hoe de onderliggende delen zich t.a.v. elkaar verhouden, zéér boeiend!

Ervaring leert dat er voldoende tijd is om één van beide te doen voor al de deelnemers: ofwel de OVR tussen de 4 hersenkwadranten, ofwel de OVR tussen de 3 onderdelen van de driegeleding, maar niet allebei. Uiteraard kan je onderling afspreken om op een ander moment (vb: tijdens praktijkdagen) de andere OVR’s te doen.

Groei, Evolutie en Levensopdracht: 5 april 2023  

                                             

Deze workshop richt zich op de fases van groei en hoe je hiermee kan omgaan. Durf jij in je kracht gaan staan? Wat is je levensopdracht?  Een aanrader voor wie wil leren waarom er hindernissen in ons leven verschijnen en vooral hoe ermee om te gaan. LTC kan hierbij een waardevolle meerwaarde betekenen.


In de voormiddag focussen we ons op wat reeds verworven werd: waar sta jij nu? Wat ligt er nog voor je? Waar wil je naartoe? Welk groeiscenario volg jij (bewust of onderbewust)? Welke zijn jouw valkuilen? Welke zijn jouw groeimomenten?

In de namiddag zoemen we uit en bekijken we de levensloop als geheel: wat is jouw rode draad? Wat is jouw levensopdracht? Hoe kan je die vertalen in je dagelijks leven?

Ook bij deze workshop ligt de klemtoon op toepassen: hoe kan je het geleerde omzetten via LTC-processen?