Workshops

Ik bied naast praktijkmomenten ook workshops aan rond thema's die ik uit mijn praktijk 'pluk'. Daarmee richt ik mij naar al wie minstens de kernmodule van Live The Connection® gevolgd heeft.


De workshops houden een combinatie in van instructie, ervaren, transformeren, delen en oogsten.

Een workshop beslaat één of twee hele dagen, gaat door in de praktijk van Annedee, Druivenstraat 15; 3110 Rotselaar en kost 75 € (sociaal tarief: 50€) per dag. Inschrijven kan via mail (anne@annedee.be) of via het contactformulier.


Werken met Hersendelen in praktijk 

                                             

Een aanrader voor ieder die het gevoel heeft aan bepaalde dingen in zijn leven niet toe te komen, niet in evenwicht te functioneren of steeds in dezelfde patronen terecht te komen. Tijdens deze workshop werken we concreet met de opdelingen die Marina Riemslagh maakt in haar boek 'Jezelf ontstressen in minder dan 5 minuten.' Dit kunnen de 2 hersenhelften zijn, de 4 kwadranten, maar ook de driegeleding, of zelfs de amygdala. Na een korte theoretische uitleg verdelen we de groep in groepjes van telkens zoveel deelnemers als nodig: we doen voor elk die dat wil een aangepaste opheldering van relatie met 2, 3 of 4 personen. Elke deelnemer gaat in plaatsvervanging voor één van de hersendelen van een (aanwezige) persoon (we volgen de gekende procedure, met bijhorende toestemmingen). Ontmoeten we hindernissen (bijv. geen toestemming), dan gaan we dieper zoeken wat er eerst dient te gebeuren. Uiteraard komen niet alleen ophelderingen van relatie aan bod; alle processen blijven mogelijke handvaten. 

Mijn Evolutie in 2020      

                                             

'Na een korte instructie start je met het in kaart brengen waarmee je dit jaar bezig bent geweest. Je noteert waarin je gegroeid bent, waarin je nu verder staat. Oogsttijd.

Je noteert evenzeer waar je tegenaan gelopen bent en waar je nog vast zit, en transformeert ze. 

Je transformeert/installeert je voornemens voor volgend jaar. Je maakt een neerslag (meerdere technieken mogelijk) als reminder. Tussenin kan je rekenen op uitleg, begeleiding en momenten waarin deelnemers elkaar inspireren door te delen wat ze ontdekt hebben.

Deze speciale dag eindigen we samen met een beker soep bij de spiraal in de tuin, die voor de gelegenheid een kaarsjeskleed krijgt. Wie dat verkiest kan de spiraal lopen en krijgt een foto als herinnering (als het weer het toelaat). 


Groei, Evolutie en Levensopdracht 

                                             

Deze workshop richt zich op de fases van groei en hoe je hiermee kan omgaan. Durf jij in je kracht gaan staan? We bekijken de universele groeiwetten en staan stil bij: waarom ben jij hier, in dit leven? Wat is je levensopdracht?  

Copyright © Annedee.be 2017-2019 All rights reserved

Foto steen-spiraal Copyright ©Kim Harwood;  http://kimharwoodstonework.com